Sökning: "Marlene Johansson"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Marlene Johansson.

 1. 1. Technology, Language and Thought Extensions of Meaning in the English Lexicon

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Marlene Johansson Falck; Marlene Johansson Falck; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; English; engelska; cognitive linguistics; cognitive tools; language; English; sense development; meaning extension; thought; metaphors; metonymies; scaffoldings; entrenchment; technology; electricity; steam engines; motor vehicles; roads; ways; Engelska med didaktiskt inriktning; English; Specialization in Didactics;

  Sammanfattning : In this thesis, the relationship between technological innovation and the development of language and thought is analysed. For this purpose, three different fields of technology are investigated: 1) the steam engine, 2) electricity, and 3) motor vehicles, roads and ways. LÄS MER

 2. 2. Försörjningskedjans dynamik en studie av småföretag i överlappande nätverk

  Detta är en avhandling från Umeå : Print och Media

  Författare :Marlene Johansson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Studies;

  Sammanfattning : Syftet med denna licentiatuppsats är skapa förståelse för hur små företag positionerat i överlappningen mellan olika nätverksstrukturer kan balansera och dra nytta att sin position. Studien behandlar två typer av nätverksstrukturer, dels den hierarkiska försörjningskedjan, dels det strategiska, multilaterala nätverket. LÄS MER

 3. 3. Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap Actaserien. Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Detta är en avhandling från Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg Studies in educational sciences, 183

  Författare :Marléne Johansson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Slöjd; Sloyd; kommunikation; mediering; redskap; social praktik; sociokulturell; videodokumentation; dagboksanteckningar;

  Sammanfattning : Denna avhandling rapporterar en empirisk studie av slöjdpraktik i grundskolan. Fokus är riktat mot att studera slöjdaktiviteter mer ingående och vad slöjdande i skolan innebär som social praktik. LÄS MER

 4. 4. The balancing act Cooperating with competitors

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marlene Johansson; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Coopetition, the strategy by which companies cooperate and compete simultaneously in their business relationships, has received increasing attention from scholars and practitioners the last decade. Despite the recognized importance for firms to develop strategies to manage coopetitive relationships, the ways in which firms cope with strategic dilemmas in coopetition has not been sufficiently researched. LÄS MER