Sökning: "Markus Klinton"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Markus Klinton.

  1. 1. Det rationella och det normala : om lönearbetets logik, praktik och etik

    Författare :Markus Klinton; Hans Hasselbladh; Johan Sandström; Alexander Styhre; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; employment; labor; labor contract; wage labor; pregnancy; organization; rationalization; normalization; Foucault; Young; Goffman; Business Studies; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : The subject of this thesis concerns the tense situation of the pregnant employee in Sweden. Drawing on the critical ontology of Michel Foucault the situation is characterized as a specific problematization within a historical theme around procreation (as an eventuality). LÄS MER