Sökning: "Marketing progress"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade orden Marketing progress.

 1. 1. Marketing Progress and Buyer Behavior in the Middle East : A deep structure approach

  Författare :Hossein Dadfar; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Deep structure; Middle -East Arabs; buyer behavior; buyer - seller relationship; Marketing progress; Arab s culture; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This report is an extension of deep structure "socio-cultural" approach ininternational marketing by:1- Developing methodological and conceptual tools for understanding socio-cultural characteristic of the Middle - East nations, example of Saudi Arabia; buyer behavior and buyer seller relationship.2- Interprating buyers actions, decision making process, imoressions ,etc. LÄS MER

 2. 2. Planering för framsteg och gemenskap : Om den kommunala utvecklingsplaneringens idémässiga förutsättningar

  Författare :Dalia Mukhtar-Landgren; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Planning; legitimacy; municipality; Sweden; development; progress; community; rationality; homogenity; heterogenity; place marketing; urban renewal;

  Sammanfattning : What are the discursive pre-conditions for planning? In this dissertation the author analyzes and critically assesses the assumptions which underlie our thinking about planning. This is done in an analysis of firstly, how planning is legitimized, and secondly, what consequences these forms of legitimation have for planning theory as well as for planning as a political practice. LÄS MER

 3. 3. Att sälja världen: Omvärldsbilder i svensk utlandsturism

  Författare :Klas Grinell; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; modernity coloniality; Sweden; frames of reference; denial of coevalness; Swedish tourism industry; stereotypes; idea of Progress; the tourist gaze; marketing; worldliness; Edward Said; Walter Mignolo;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyse how the Swedish tourism industry has marketed the world outside Sweden. What images of the people who populate tourist destinations has the tourism industry used to lure customers abroad? Answers to this question are drawn from a body data comprised of prospecti and brochures put out by Swedish tourism agencies in the period between 1930 and 1990. LÄS MER

 4. 4. Inclusive place branding – What it is and how to progress towards it

  Författare :Eva Maria Jernsand; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Regional utveckling Platsmarknadsföring; Place marketing; Regional planning;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om att arbeta med platsvarumärken på ett inklu-derande sätt. Forskare har på senare år uttryckt att fler aktörer, inte minst invå-nare, måste delta aktivt i platsvarumärkesprocessen. LÄS MER

 5. 5. Progress, Hunger and Envy: Commercial Agriculture, Marketing and Social Transformation in the Venezuelan Andes

  Författare :Monica Lindh de Montoya; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; markets; rural trade; commercialization; Venezuela; entrepreneurship; social change; Social anthropology; Socialantropologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER