Sökning: "Marja Soila-wadman"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marja Soila-wadman.

  1. 1. Kapitulationens estetik : organisering och ledarskap i filmprojekt

    Detta är en avhandling från Stockholm : Arvinius

    Författare :Marja Soila-Wadman; Stockholms universitet.; [2003]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; film project; director; team; leadership; organizing; art creating; relational aesthetic perspective; negotiating; improvisation; aesthetics of capitulation; arts management; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Business Administration; företagsekonomi;

    Sammanfattning : To make a film is indeed a risky business. It concerns artistic expression, organizing processes and not least economics. It is part of the film director’s role to manage the uncertainty with all what it implies in a film project. LÄS MER