Sökning: "Marja Schuster"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Marja Schuster.

 1. 1. PROFESSION OCH EXISTENS : En hermeneutisk studie av asymmetri och ömsesidighet i sjuksköterskors möten med svårt sjuka patienter

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för samhälle, kultur och lärande (LHS)

  Författare :Marja Schuster; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hermeneutic; nursing; professional encounter; suffering; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Professional encounter; asymmetry; reciprocity; the self; the other; hermeneutics; friendship; love; touch; caring;

  Sammanfattning : Profession and Existence. A Hermeneutical Study of Asymmetry and Reciprocity in Nurses Encounters with Severely Ill PatientsThe purpose of this study is to investigate how nurses constitute themselves in encounters with severely ill suffering patients. LÄS MER

 2. 2. Reframed Identity Red Cross nurses' identity formation between 1945 and 1977

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education, Stockholm University

  Författare :Trine Jønland Højsgaard; Anders Gustavsson; Annika Ullman; Per Ekstrand; Marja Schuster; Berit Berg; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Occupational identity; nurse training; hermeneutics; total institution; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The overall aim is to explore the construction of nurse identity at the Red Cross Nursing School (RCNS) in Sweden, between 1945 and 1977, when nursing became part of the system of higher education in Sweden. Occupational identity is understood as a construct both of social learning and of a self-image. LÄS MER