Sökning: "Marita L Harringe"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marita L Harringe.

  1. 1. Swedish TeamGym : Injury incidence, mechanism, diagnosis and postural control

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Molecular Medicine and Surgery

    Författare :Marita L Harringe; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Teamgym is a fairly new and popular form of gymnastics originating in Scandinavia. Among the gymnastics disciplines teamgym attracts the highest number of gymnasts in Sweden. The discipline differs in several ways from the most known form of gymnastics, artistic gymnastics. LÄS MER