Sökning: "Marina Grahovar"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Marina Grahovar.

 1. 1. Hållbarhetsredovisningens innehåll. Vad har inverkan på hur en hållbarhetsredovisningens innehåll upprättas?

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marina Grahovar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sustainability accounting; internal and external actors and factors;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. The role of Corporate Responsibility disclosure – For managing external expectation and pressure

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Marina Grahovar; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; External expectations and pressures; Disclosure; Corporate social responsibility disclosure; News coverage; Energy industry;

  Sammanfattning : Society acknowledges that companies’ operations have an effect on their business environment. As a result, companies are not only responsible for maximization of shareholder value, but also for the impact of their environmental and social policies. LÄS MER