Sökning: "Marika Andrae"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Marika Andrae.

 1. 1. Rött eller grönt? : flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944

  Författare :Marika Andræ; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; B. Wahlströms ungdomsböcker; gender constructions; girls stories; boys stories; children s literature; narratology; early 20th century; masculinity; femininity; social psychology; constitution of gender; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : One of the most widely diffused series of girls' and boys' popular stories in Sweden during the 20th century is "B. Wahlströms ungdomsböcker". Its most distinctive feature is the binding with red or green spines, red on books intended for girls and green for boys. LÄS MER

 2. 2. Övervinna eller övervinnas : Könskonstruktion och narrativ progression i ett urval av B.Wahlströms tidiga ungdomsböcker

  Författare :Marika Andrae; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER