Sökning: "Marielle Henriksson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Marielle Henriksson.

 1. 1. Cellulose nanocomosite films processing, structure and properties

  Författare :Marielle Henriksson; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Chemical engineering; Kemiteknik; TECHNOLOGY Chemical engineering; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Cellulose Nanofibril Networks and Composites Preparation, Structure and Properties

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Marielle Henriksson; KTH.; [2008]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; cellulose nanocomposites; microfibrillated cellulose; nanofibrils; biofibers; mechanical properties; deformation mechanisms; molar mass; endoglucanase; TECHNOLOGY Materials science; TEKNIKVETENSKAP Teknisk materialvetenskap;

  Sammanfattning : Träbaserade cellulosananofibriller är intressanta som förstärkande fas i polymera nanokompositer; detta främst på grund av den kristallina cellulosans höga styvhet och på grund av nanofibrillernas förmåga att bilda nätverk. Cellulosananofibriller kan användas i form av mikrokristallin cellulosa, MCC, som har lågt längd/diameter förhållande, eller i form av mikrofibrillerad cellulosa, MFC, med högt längd/diameter förhållande. LÄS MER

 3. 3. Processing and characterization of membranes based on cellulose nanocrystals for water purification Nanocellulose as functional entity

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Zoheb Karim; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Trä och bionanokompositer; Wood and Bionanocomposites;

  Sammanfattning : Membrane technology is being extensively used in water purification as an energy efficient and low cost process. Nanostructured (NSM) and nanoenabled (NEM) membranes are favored in this context as nanoscaled entities are expected to provide high surface area, high mechanical properties and versatile surface chemistry as well as provide better control on the pore size and distribution, flux and selectivity of the membrane. LÄS MER