Sökning: "Marie-Therese Christiansson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Marie-Therese Christiansson.

 1. 1. Mötet mellan process och komponent : mot ett ramverk för en verksamhetsnära kravspecifikation vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Benneth Christiansson; Göran Goldkuhl; Anders G. Nilsson; Bengt Wangler; Bo Sundgren; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Kravspecificering; Informationssystem; Integrerad verksamhetsmodell; Verksamhetsanalys; Verksamhetsprocesser; Verksamhetsmodellering; Mjukvarukomponenter; Specificering; Multi-Grounded Theory; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap; Komponentbaserade informationssystem; Kravspecifikationer; Lösningsspecifikationer; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en kvalitativ studie av hur organisationer kan förenkla och förbättra arbetet med kravspecificering vid anskaffning av komponentbaserade informationssystem. Avhandlingens utgångspunkt är att mer verksamhetsnära och användbara informationssystem kan anskaffas genom att använda en integrerad verksamhetsmodell där verksamhetsanalys och kravspecificering slås samman. LÄS MER

 2. 2. Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling : metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling; inter-organisatorisk samverkan; informationssystem; affärsprocesser; förändringsanalys; metoder och arbetsformer; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Dagens sätt att bedriva affärer sker allt mer i form av partnerskap. Kunder, leverantörer och partners fördelar aktiviteter och resurser mellan varandra i inter-organisatoriska (IO) affärsprocesser för att skapa vinna-vinna situationer och gemensamma konkurrensfördelar. LÄS MER

 3. 3. Inter-organisatorisk verksamhetsutveckling : metoder som stöd vid utveckling av partnerskap och informationssystem

  Författare :Marie-Therese Christiansson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Towards a Framework for Relational-Oriented Management of Information Systems Outsourcing : Key Conditions Connected to Actors, Relationships and Process

  Författare :Linda Bergkvist; Anders G. Nilsson; Marie-Therese Christiansson; Björn Johansson; Helena Holmström Olsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Information Systems; IS; outsourcing; key conditions; client–supplier relationship; process; actors; success; information systems development; conceptual framework; management; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Currently, client and supplier firms are struggling with how they can make their information systems (IS) outsourcing engagements more valuable. This research points to the importance of successful practice and outcome in IS outsourcing for achieving engagements of value. LÄS MER

 5. 5. Inter-team Coordination in Large-Scale Agile Software Development Projects

  Författare :Tomas Gustavsson; John Sören Pettersson; Linda Bergkvist; Marie-Therese Christiansson; Pär Ågerfalk; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Inter-Team Coordination; Large-Scale Agile Software Development; Institutional logics; Scaled Agile Framework; Project Management; Information Systems; Informatik;

  Sammanfattning : Software development organizations worldwide are adopting values, principles, and frameworks to implement Agile ways of working. The advantages of Agile ways of working are seen in teams that are allowed a high level of autonomy. LÄS MER