Sökning: "Marie-Louise Stjerna"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie-Louise Stjerna.

  1. 1. Föreställningar om mat och ätande Risk, kropp, identitet och den "ifrågasatta" maten i vår tid

    Detta är en avhandling från Stockholm : Pedagogiska institutionen

    Författare :Marie-Louise Stjerna; Stockholms universitet.; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education; food; eating; social representations; photo-elicitation interviews; risk; the body; identity;

    Sammanfattning : In Western society, food is debated and in various ways contested. Social science research has described various cultural imperatives related to food and choices of diet, that raises questions about how people understand issues of food and eating in their everyday lives. LÄS MER