Sökning: "Marie-Helene Zimmerman Nilsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Marie-Helene Zimmerman Nilsson.

 1. 1. Coteaching chemical bonding with Upper secondary senior students : A way to refine teachers PCK

  Författare :Felix Schultze; Pernilla Nilsson; Zimmerman Nilsson Marie-Helene; Anna Vikström; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Coteaching; pedagogical content knowledge; pck; chemical bonding; representations; chemistry education; chemistry didactic;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how an experienced chemistry teacher gains and refines her pedagogical content knowledge (PCK) by cooperating with two grade 12 students (age 18) as coteachers while teaching chemical bonding in a grade 10 Upper secondary class. The study has been conducted from a sociocultural perspective, especially Vygotsky’s zone of proximal development (ZPD) (Vygotsky, 1978). LÄS MER

 2. 2. Musiklärares val av undervisningsinnehåll : En studie om undervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan

  Författare :Marie-Helene Zimmerman Nilsson; Bengt Olsson; Airi Rovio-Johansson; Sture Brändström; Sverige Göteborg Högskolan för scen och musik Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; music education; upper secondary school; music didactics; variation theory; music teaching; teaching ensemble; teaching music theory; choice of teaching content; learning object;

  Sammanfattning : The way in which music teachers choose and use the subject content in ensemble and music theory in the upper secondary school is focused in this study. The point of interest is the everyday classroom teaching of music teachers. The intentions that music teachers have with their teaching is also studied. LÄS MER

 3. 3. Musiklärares val av undervisningsinnehåll. En studie om musikundervisning i ensemble och gehörs- och musiklära inom gymnasieskolan

  Författare :Marie-Helene Zimmerman Nilsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; music education; upper secondary school; music didactics; variation theory; music teaching; teaching ensemble; teaching music theory; choice of teaching content; learning object;

  Sammanfattning : The way in which music teachers choose and use the subject content in ensemble and music theory in the upper secondary school is focused in this study. The point of interest is the everyday classroom teaching of music teachers. The intentions that music teachers have with their teaching is also studied. LÄS MER