Sökning: "Marie Ryding"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Ryding.

  1. 1. Long-term follow-up after otitis media in childhood

    Författare :Marie Ryding; Lund näs- och halssjukdomar Öron-; []
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Otorhinolaryngology; audiology; hörsel- och talorganen; audiologi; auditive system and speech; Otorinolaryngologi; tympanic membrane pathology.; otitis media with effusion; hearing loss; follow-up; acute otitis media; Eustachian tube;

    Sammanfattning : Objective: Most preschool children have suffered from at least one episode of acute otitis media (AOM) and/or secretory otitis media (SOM). Some children have frequent AOM episodes and/or prolonged and recurrent episodes of secretory otitis media (SOM). The long-term out-come and sequelae are not fully clarified. LÄS MER