Sökning: "Marie Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 66 avhandlingar innehållade orden Marie Larsson.

 1. 1. Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU : En studie i internationell privat- och processrätt

  Författare :Marie Larsson; Maarit Jänterä-Jareborg; Helge Thue; Marie Linton; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; handel; konsumenter; lagval; behörighet; erkännande och verkställighet; utländska domar; Private International Law; Internationell privaträtt; Law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; internationell privaträtt; Konsumentskydd – EU-länderna Konsumenträtt – EU-länderna;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Clinical Applications of Synthetic MRI of the Brain

  Författare :Ida Blystad; Elna-Marie Larsson; Peter Lundberg; Marcel Warntjes; Örjan Smedby; Anne-Marie Landtblom; John Hald; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Magnetic Resonance Imaging (MRI) has a high soft-tissue contrast with a high sensitivity for detecting pathological changes in the brain. Conventional MRI is a time-consuming method with multiple scans that relies on the visual assessment of the neuroradiologist. LÄS MER

 3. 3. Towards new tools for clinical evaluation and visualization of tumor growth in patients with glioma

  Författare :Kenney Roy Roodakker; Anja Smits; Anne-Marie Landtblom; Elna-Marie Larsson; Jan J. Heimans; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :PROX1; Histology; MRI; PET; Epilepsy; Co-registration; Neurology; Neurologi;

  Sammanfattning : Gliomas are derived from glial cells and are the most common type of primary brain tumors in adults. Gliomas are classified by the World Health Organization (WHO) according to their malignancy grade and histological and molecular features. Malignancy grades range from I to IV. WHO grade I tumors are benign tumors, mostly occurring in childhood. LÄS MER

 4. 4. Dendritic cells from human blood : Antigen handling and expression of adhesion molecules

  Författare :Marie Larsson; Annika Scheynius; Östergötlands Läns Landsting; []
  Nyckelord :MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Dendritic cells are a system of professional antigen-presenting cells that initiate the immune responses. Dendritic cells are widely distributed in the body, both in nonlymphoid tissues, lymphoid tissues and fluids of the body. LÄS MER

 5. 5. Stadsdelsträdgård : plats för gemenskap och kreativa processer

  Författare :Marie Larsson; Sveriges lantbruksuniversitet; Sveriges lantbruksuniversitet; []
  Nyckelord :LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER