Sökning: "Marie Honn"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marie Honn.

  1. 1. The oxidative stress response of Francisella tularensis

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

    Författare :Marie Honn; Anders Sjöstedt; Helena Lindgren; Andres Melendez; [2016]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Francisella tularensis; FupA; MglA; OxyR; ROS; oxidative stress; molekylärbiologi; Molecular Biology;

    Sammanfattning : Francisella tularensis is capable of infecting numerous cell types, including professional phagocytes. Upon phagocytosis, F. tularensis resides within the phagosome before escaping into the cytosol to replicate. Phagocytes constitute a hostile environment rich in ROS, which are employed as a means of killing pathogens. LÄS MER