Sökning: "Marie C. Nelson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Marie C. Nelson.

 1. 1. Bitter bread : the famine in Norrbotten 1867-1868

  Författare :Marie C. Nelson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Constructing a Pipe-Bound City : A History of Water Supply, Sewerage, and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910

  Författare :Jonas Hallström; Jan-Olof Drangert; Marie C. Nelson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; water supply; sewerage; waste disposal; actor-network theory; urban history; environmental history; history of technology; history of public health; vatten och avlopp; vattenförsörjning; avfallshantering; hitstoria; Sverige; History; Historia;

  Sammanfattning : In the mid- to late 19th century, modern pipe-bound water and sewer systems proliferated in European cities, a development that has sometimes been regarded as a necessary result of a sanitary awakening and the progress of science and technology. By analyzing the introduction and subsequent expansion of water, sewerage, and excreta collection on the local level, in the Swedish cities Norrköping and Linköping, this oversimplified picture is questioned. LÄS MER

 3. 3. Moulin Rouge på svenska : Varietéunderhållningens kulturhistoria i Stockholm 1875‐1920

  Författare :Björn Ivarsson Lilieblad; Peter Aronsson; Marie C. Nelson; Pelle Snickars; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Cultural history; visual culture; popular culture; turn of the century 1900; urbanity; hegemony; taste; Kulturhistoria; visuell kultur; populärkultur; sekelskiftet 1900; urbanitet; hegemoni; smak; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syfte med den här avhandlingen är att empiriskt kartlägga framväxten och utvecklingen av varietéunderhållningen i Stockholm 1870-1920, för att kunna förstå både förhållandet till dess transnationella förebilder, ekonomiska dynamik, kulturella dragningskraft, samt förklara hur genren kom att uppfattas i den offentliga debatten. Med teorier hämtade från Antonio Gramsci och Pierre Bourdieu diskuteras varietéerna som ett uttryck för det sena 1800-talets samhällsförändringar och marknadskapitalistiska dynamik, som bl. LÄS MER