Sökning: "Marie Bergström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Marie Bergström.

 1. 1. Three Realities. Women in different phases of drug abuse - a social psychological investigation

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Marie Bergström; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; gender; Applied and experimental psychology; social psychology; personality; drug addiction; Tillämpad och experimentell psykologi; women; DMTm;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingens syfte är att ge ett bidrag till att belysa hur olika teorier och modeller kan förklara den sociala, kulturella och psykologiska situation som en avgränsad grupp kvinnor med narkotikaproblem befinner sig i. I avhandlingen görs en ansats att integrera ett socialpsykologiskt perspektiv med ett kvinnoforskningsperspektiv och ett personlighetspsykologiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Ekonomisystem i mindre företag

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Inger Bergström; Marie Lumsden; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Redovisning och styrning; Accounting and Control;

  Sammanfattning : The study covers the design and use of accounting information system in small companies. When dicsussing the design of accounting information systems (AIS) we refer to the scope of the system and include management and financial accounting, budgets and ~alculations. LÄS MER