Sökning: "Marie Bengtsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Marie Bengtsson.

 1. 1. Stat och kommun i makt(o)balans : En studie av flyktingmottagandet

  Författare :Marie Bengtsson; Statsvetenskapliga institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; central government; refugee; interdependence; sensitivity; vulnerability; power balance; power imbalance; resource; negotiation; Political and administrative sciences; local government; Statsvetenskap; förvaltningskunskap;

  Sammanfattning : “Central and local government in power(im)balance”. Already from the title of this dissertation can two important points be made. The first is that the dissertation is about the relationship between central and local government, more specifically in Sweden today. LÄS MER

 2. 2. Hydrogeologisk sårbarhetsklassificering som verktyg i kommunal planering : med exemplifiering i Lerums kommun

  Författare :Marie-Louise Bengtsson; Chalmers University of Technology; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. The Art of Replicating

  Författare :Marie Bengtsson; Lars Lindkvist; Per Åman; Christer Samuelsson; Markus Becker; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Replication; Fashion; Retail Chains; Renaissance Art; Replikering; Modebranschen; Butikskedjor; Renässanskonst; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fokus för den här avhandlingen är företag som växer genom replikering, det vill säga genom att skapa och driva liknande enheter på många olika platser, så som t.ex. McDonald’s och Starbucks. LÄS MER

 4. 4. Varför får jag icke följa med dit fram? : Medborgarskapet och den offentliga debatten om dövstumma och blinda 1860–1914

  Författare :Staffan Bengtsson; Staffan Förhammar; Marie C. Nelsson; Svenbjörn Kilander; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Citizenship; disability; social policy; social categorisation; social recognition; gender; Disability research; Handikappsforskning;

  Sammanfattning : Different kinds of cultural studies can be used in order to learn more about disability, social policies, attitudes and citizenship. The purpose of this study is to outline some aspects of disability and Swedish society during the 19th century. The ambition is to analyse the issue of the integration of the deaf-mutes and the blind. LÄS MER

 5. 5. Wittgenstein and Dogmatism in Two Traditions

  Författare :Gisela Susanna Bengtsson; Juliet Floyd; Sören Stenlund; Gordon Baker; Olav Gjelsvik; Edward Minar; Marie McGinn; University of Oslo; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Wittgenstein; conception of philosophy; dogmatism; philosophical method; Frege; elucidation; metaphor; theory;

  Sammanfattning : .... LÄS MER