Sökning: "Marianne Blomsterberg"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marianne Blomsterberg.

  1. 1. Garanterade karriärer? Om social styrning och sysselsättningspolitik för ungdomar. : Careers Guaranteed? Social Steering and Employment Policy for Youth

    Författare :Marianne Blomsterberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER