Sökning: "Marianne Öberg Tuleus"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marianne Öberg Tuleus.

  1. 1. Lärarutbildning mellan det bekanta och det obekanta : en studie av lärares och lärarstudenters beskrivningar av levd erfarenhet i skola och högskola

    Författare :Marianne Öberg Tuleus; Agneta Linné; Bernt Gustavsson; Bengt-Göran Martinsson; Örebro universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher education; hermeneutical phenomenology; lived experience; life-world; complexity; in-between; higher education; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

    Sammanfattning : Teacher education between familiarity and strangeness. An inquiry into the descriptions of lived experience told by teachers and student teachers in school and at the university. LÄS MER