Sökning: "Maria Wiberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 avhandlingar innehållade orden Maria Wiberg.

 1. 1. The EU Services Directive – Law or Simply Policy?

  Författare :Maria Wiberg; Jane Reichel; Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Ulla Neergaard; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Services Directive; free movement of services; internal market; regulatory autonomy; new governance;

  Sammanfattning : The balance between the regulatory autonomy of the Member State of the European Union and the requirements of harmonisation as set out in the EU Services Directive (2006/123/EC) is the subject of this work. The overall effects of the free movement of services on national regulatory autonomy as prescribed by the Services Directive is to a great degree dependent upon whether this directive is perceived of as a traditional directive or instead, as a governance instrument to control and steer the actions of the Member States. LÄS MER

 2. 2. Mesenchymal stem cells for repair of the peripheral and central nervous system

  Författare :Maria Brohlin; Mikael Wiberg; Martin Birchall; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bone marrow-derived stromal cells; Schwann cells; Peripheral nerve injury; Spinal cord injury; Neurotransplantation; anatomi; Human Anatomy; cell research; cellforskning;

  Sammanfattning : Bone marrow-derived mesenchymal stem cells (MSC) have been shown to provide neuroprotection after transplantation into the injured nervous system. The present thesis investigates whether adult human and rat MSC differentiated along a Schwann cell lineage could increase their expression of neurotrophic factors and promote regeneration after transplantation into the injured peripheral nerve and spinal cord. LÄS MER

 3. 3. Lyssnandets praktik : Medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar

  Författare :Sofia Wiberg; Karin Bradley; Jonathan Metzger; Jonna Bornemark; Maria Hellström Reimer; KTH; []
  Nyckelord :citizen participation; political listening; unknowing; practical knowledge; ratio; intellectus; pactivity; medborgardialog; politiskt lyssnande; icke-vetande; praktisk kunskap; ratio; intellectus; paktivitet; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis;

  Sammanfattning : I dialogforskning och planeringspraktik pekas det ofta på vikten av att skapa fler forum för att ”ge röst” till invånargrupper i syfte att skapa mer politiskt jämlika processer, stärka demokrati och social hållbarhet (Abrahamsson, 2015) samtidigt som mindre fokus sätts på de praktiker och vanor som avgör vad som kan höras. Det är en omöjlighet att lyssna på allt, ett lyssnande innebär därmed alltid ett sorterande där vissa saker får utrymme och annat blir bortsorterat (Palmås och von Bush, 2015). LÄS MER

 4. 4. Schwann cells and mesenchymal stem cells as promoter of peripheral nerve regeneration

  Författare :Maria Cristina Mantovani; Mikael Wiberg; Giorgio Terenghi; Susan Shawcross; Lev Novikov; Liudmila Novikova; John W Haycock; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; peripheral nerve regeneration; Schwann cell; adult stem cell; myelin; senescence;

  Sammanfattning : The transplantation of primary Schwann cells (SC) has been shown to improve nerve regeneration. However, to monitor the survival of transplanted cells within the host, a stable labelling method is required. LÄS MER

 5. 5. Migration och Identitet : En studie av utvandringen från Blekinge till Danmark och Tyskland 1860–1914

  Författare :Ann-Kristin Vernersson Wiberg; Göran Hoppe; Peeter Maandi; Maria Thulemark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Keywords: emigration; odokumenterad arbetsvandring; blekingesocknar; kontraktsarbete; Kiel Gaarden; överhetens attityd; intersektionalitet.; Social and Economic Geography; Kulturgeografi; Social and Economic Geography; Kulturgeografi;

  Sammanfattning : According to the statutes of the United Nations everyone has the right to know his own history, but many family trees have branches which have not yet seen the light of day because of lack of documentation. The survey is about the emigration from the south of Sweden to Denmark and Germany which took place in the shadow of the great emigration to America, which has been thoroughly documented. LÄS MER