Sökning: "Maria Udén"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Udén.

 1. 1. Det luktar stål och olja : intervjuer med fem kvinnor som är civilingenjörer

  Författare :Maria Udén; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Tekniskt sett av kvinnor : kvinnors examensarbeten på civil- och bergsingenjörsutbildningarna Tekniska Högskolan i Luleå 1971-1993

  Författare :Maria Udén; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en monografi uppbyggd kring frågan ”Vad är teknik?”. Syftet är att skapa inblick om teknik sett ur kvinnors perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Shifting Gender Dynamics In Multinational Ghanaian Mine Jobs : Narratives on Organizational and Sociocultural Barriers

  Författare :Rufai Kilu; Maria Uden; Mohammed-Amin Sanda; Eira Andersson; John Chandler; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; gender and technology; psychosocial structures; enrolment regimes; organizational barriers; stereotype notions on gender roles; shifting gender dynamics; sustainability; social innovation; multinational Ghanaian mines; Genus och teknik; Gender and Technology;

  Sammanfattning : Gender is one of the central organizing principles around which social and corporate innovation revolves. The multinational Ghanaian mining is dominated by men and masculinity cultures. To gain an adequate understanding of this phenomenon, it is prudent to explore its gendered nature. LÄS MER