Sökning: "Maria Röhl"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Röhl.

  1. 1. HIV susceptibility factors in the human genital mucosa

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

    Författare :Maria Röhl; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2018]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Heterosexual HIV transmission is the most common viral transmission route worldwide. To establish a persistent infection the virus needs to cross the mucosal surface of the genital tract. The genital mucosa is thus considered to be the portal of HIV entry and initial site of viral replication. LÄS MER