Sökning: "Maria Nelson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Nelson.

 1. 1. Utflyttning av aktiebolag : en analys i ljuset av den internationella skatterätten och EU-rätten

  Författare :Maria Nelson; Cecile Brokelind; Rättsvetenskap (RV) Handelshögskolan i Stockholm; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Hemvisgrundande anknytningsmoment; Hemvist enligt OECD:s modellavtal; Utflyttningsbeskattning sk exitbeskattning ; Skatteavtal; Periodiseringsfonder; Kapitalvinster; Uttagsbeskattning; Internationell bolagsrätt; EU-domstolens skatterättsliga praxis; Territorialitetsprincipen; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : I avhandlingen analyseras skattekonsekvenserna för utflyttande aktiebolag. Studien bygger på svensk skatterätt, skatteavtalsrätt och EU-skatterätt men även på internationella jämförelser och tysk och brittisk praxis om hemvist. LÄS MER

 2. 2. Host responses to malaria and bacterial co-­infections

  Författare :Maria Nelson; Johan Normark; Sven Bergström; Anna Fahlgren; Olle Stendahl; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Plasmodium; Malaria; Borrelia; S. pneumoniae; Co-infection; Immunology; Metabolomics;

  Sammanfattning : The two main causes of child mortality and morbidity in Africa are malaria and invasive bacterial diseases. In addition, co-infections in sub-Saharan Africa are the rule rather than the exception. However, not much is known about the host-pathogen interaction during a concomitant infection or how it affects the outcome of disease. LÄS MER

 3. 3. Att föda barn -- från privat till offentlig angelägenhet : Förlossningsvårdens institutionalisering i Sundsvall 1900-1930

  Författare :Maria J. Wisselgren; Anders Brändström; Sören Edvinsson; Marie Clark Nelson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; institutionalisation of maternity care; women in confinement; infant care; infant mortality; twentieth century; Sundsvall; Sweden; private; public.; Historia; History subjects; Historieämnen; historia; History;

  Sammanfattning : By the late nineteenth century childbirth was firmly established in the domestic sphere. However, in the early years of the twentieth century different forms of maternity clinics were established where normal, as well as complicated, deliveries could take place. LÄS MER