Sökning: "Maria Lindebro"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Lindebro.

  1. 1. Mechanisms of regulation of dioxin receptor function

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Cell and Molecular Biology

    Författare :Maria Lindebro; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2002]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : The dioxin receptor is a ligand-inducible transcription factor that belongs to the basic helix-loop- helix/Per-Arnt-Sim (bHLH/PAS) family of transcription factors. The dioxin receptor is regulated in a spatial manner, where the unliganded dioxin receptor resides in the cell cytoplasm in a complex with heat shock protein 90 (hsp90). LÄS MER