Sökning: "Maria Grafström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Grafström.

  1. 1. The Development of Swedish Business Journalism : Historical Roots of an Organisational Field

    Författare :Maria Grafström; Kerstin Sahlin-Andersson; Lars Engwall; Stefan Jonsson; Royston Greenwood; Kerstin Sahlin; Uppsala universitet; []
    Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business studies; institutional theory; organisational field; field emergence; institutional entrepreneurs; business journalism; business news; newspapers; Företagsekonomi;

    Sammanfattning : Contemporary Swedish business journalism is an established organisational field with shared practice within and across organisations. Using a historical perspective, this dissertation investigates the early formation of this field and the formation of a shared meaning system for business journalism. LÄS MER