Sökning: "Maria Gomez"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Maria Gomez.

 1. 1. Teachers’ Assessment and grading Practices in upper secondary Science Classrooms in Sweden : The Teachers’ and Students’ Perspectives

  Författare :Maria Gomez; Lunds universitet.; Lund University.; [2017-09]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment and Grading practices; Science Classrooms; Learning Sciences; Learning; Natural Sciences; Upper-Secondary School;

  Sammanfattning : This dissertation acknowledges that accountability of educators for the grades they assign is a part of the foundation for a meritocratic society, based on fairness in judging merit and, therefore, in assigning grades. In this view, any grade obtained by any student must be both reliable and valid. LÄS MER

 2. 2. Calcium channel activity and force regulation in smooth muscle: Effects of polyamines and growth stimulation

  Detta är en avhandling från Sölvegatan 19, S223 62 Lund

  Författare :Maria Gomez; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; verapamil; tissue culture; portal vein; patch-clamp; calcium; spermidine; spermine; polyamines; excitation-contraction; smooth muscle; calcium channel; ionomycin.; Physiology; Fysiologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Kroppens rörelser åstadkommes genom sammandragning av muskelvävnad som kan vara av två slag, glatt eller tvärstrimmig. Den senare sorten kan indelas i skelett och hjärtmuskulatur, vilka har mycket olika egenskaper trots den gemensamma benämningen. LÄS MER

 3. 3. Electricity access for human development in the Brazilian Amazon

  Detta är en avhandling från KTH

  Författare :Maria F Gómez; KTH.; [2012]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electricity access; human development; Amazon region; SRA - Energy; SRA - Energi;

  Sammanfattning : Electricity access is widely recognized as a driver of development. The Brazilian government has incorporated this principle into its national rural electrification program, Luz Para Todos (LPT – Light for all), which has already benefited more than 14 million people in the country since its inception in 2003. LÄS MER

 4. 4. Universal Electricity Access in Remote Areas Building a pathway toward universalization in the Brazilian Amazon

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Maria F Gómez; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Rrural electrification; remote areas; human development; universal access; last mile; Amazon region; landsbygdselektrifiering; avlägsna områden; mänsklig utveckling; allmän tillgång; den sista kilometern; Amazonasregionen; Energiteknik; Energy Technology;

  Sammanfattning : Worldwide, policymakers face important challenges in relation to the provision of reliable electricity services in remote areas. Brazil is not an exception. LÄS MER