Sökning: "Maria Fredriksson Sjöberg"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maria Fredriksson Sjöberg.

 1. 1. Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Print och Media, Umeå Universitet

  Författare :Maria Fredriksson Sjöberg; Monika Vinterek; Anette Emilson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; teacher; child; dialogue; interaction; communication; multiparty call; philosophy of dialogue; relational pedagogy; video observation; förskola; pedagog; barn; dialog; interaktion; kommunikation; flerpartssamtal; dialogfilosofi; relationell pedagogik; video-observation; Education and Learning; Utbildning och lärande;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what happens in dialogues between a teacher and a child when more children join the situation of interaction in which the dialogue is taking place. LÄS MER

 2. 2. Vad händer med dialogen? En studie av dialogisk interaktion mellan pedagog och barn i förskolan

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Maria Fredriksson Sjöberg; Monika Vinterek; Anette Emilson; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; preschool; teacher; child; dialogue; interaction; communication; multiparty call; philosophy of dialogue; relational pedagogy; video observation; förskola; pedagog; barn; dialog; interaktion; kommunikation; flerpartssamtal; dialogfilosofi; relationell pedagogik; video-observation; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : The overall purpose of this study is to gain knowledge about dialogues in the setting of the preschool. The more in-depth purpose is to highlight what happens in dialogues between a teacher and a child when more children join the situation of interaction in which the dialogue is taking place. LÄS MER