Sökning: "Maria Forsberg"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Forsberg.

 1. 1. Signal transduction in human phagocytic cells during phagocytosis, oxidative activation and apoptosis

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Maria Forsberg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : Neutrophils and macrophages are professional phagocytic cells that play a crucial role in host defense against invading microorganisms. They bind to, internalize, and subsequently kill microbes with an arsenal of reactive oxygen metabolites and microbicidal agents. LÄS MER

 2. 2. Skogen som livsmiljö En rättsvetenskaplig studie om skyddet för biologisk mångfald

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet

  Författare :Maria Forsberg; Uppsala universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; biologisk mångfald; skog; skogsbruk; bevara; skydd; miljörätt; äganderätt; ersättningsrätt; planering; planer; adaptiv förvaltning; Miljörätt; Environmental Law;

  Sammanfattning : Globally, species are being eradicated at an accelerated rate, up to 1000 times faster than the rate of natural species loss. This is primarily due to the reduction and degradation of species habitats. As biodiversity decreases, ecosystems risk losing significant ecological processes and functions, such as natural water purification. LÄS MER

 3. 3. Element 115

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Division of Nuclear Physics

  Författare :Ulrika Forsberg; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; superheavy elements; element 115; new elements; alpha decay; X rays; gamma rays; nuclear structure; spontaneous fission; Fysicumarkivet A:2016:Forsberg; kärnstruktur; supertunga grundämnen; nya grundämnen; alfasönderfall; röntgenstrålning; gammastrålning; spontan fission; element 115; spektroskopi;

  Sammanfattning : Element 115 är arbetsnamnet för det grundämne som karaktäriseras av att atomer av ämnet har 115 protoner i sin atomkärna. Protoner är positivt laddade kärnpartiklar och är ansvariga för att atomkärnor omges av lika många negativt laddade elektroner för att bilda fullvärdiga neutrala atomer. LÄS MER