Sökning: "Maria Fohlin"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Maria Fohlin.

 1. 1. La modification adverbiale de l'adjectif en français et en suédois

  Författare :Maria Fohlin; Olof Eriksson; Eva Larsson Ringqvist; Mats Forsgren; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; traduction; adverbe de degré; adverbe en -ment; modification adverbiale; översättning; språkjämförelse; French language; Franska språket; French linguistics; Franska med inriktning mot språkvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. L'adverbe dérivé modifieur de l'adjectif : Étude comparée du français et du suédois

  Författare :Maria Fohlin; Marianne Hobæk Haff; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; -ment; adverbial modification; derived adverb; qualitative adverb; adverb intensifier; adverb of degree; translation studies; comparative study; Swedish adverb; modified adjective; French language; Franska språket; French linguistics; Franska med inriktning mot språkvetenskap;

  Sammanfattning : The present study addresses, in a comparative Swedish-French perspective, the derived adverb and its modification by a following adjective. From a translational point of view, the structure derived adverb + adjective is interesting, since its translation into French is reputed to generate problems. LÄS MER