Sökning: "Maria Emilsson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Emilsson.

 1. 1. Betydelsen av personlighet och uppfattning om läkemedel för följsamhet till astmamedicinering

  Detta är en avhandling från Göteborg : Institutionen för medicin vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

  Författare :Maria Emilsson; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; astmakontroll; följsamhet; hälsorelaterad livskvalitet; personlighet; uppfattning; läkemedel; astma; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Caring sciences Nursing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Vårdvetenskap Omvårdnad; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : En okontrollerad astma kan leda till komplikationer i lungor och luftvägar. Astma kan kontrolleras med läkemedelsbehandling men fullständig astmakontroll uppnås inte alltid. Den vanligaste orsaken till att astmakontrollen inte uppnås är brister i följsamheten till astmamedicinering. LÄS MER

 2. 2. Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Emilsson; Ina Marteinsdottir; Per A Gustafsson; Tove Hedenrud; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADHD; adherence; asthma; beliefs about medication; illness perception; personality;

  Sammanfattning : Adherence to medication in asthma and attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is important because medication may prevent serious consequences, possibly with lifelong effects. Several factors have been identified that influence adherence to medication in these disorders, but the importance of personality traits, beliefs about medication and illness perception has been insufficiently explored. LÄS MER

 3. 3. Treatment adherence in Asthma and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), Personality traits, Beliefs about medication and Illness perception

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Maria Emilsson; Ina Marteinsdottir; Per A Gustafsson; Tove Hedenru; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; ADHD; adherence; asthma; beliefs about medication; illness perception; personality; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER