Sökning: "Maria Elfving"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Elfving.

  1. 1. Gestational Islet Autoimmunity, Infections, and Type 1 Diabetes

    Detta är en avhandling från Division of Paediatrics Department of Clinical Sciences Faculty of Medicine Lund University Sweden

    Författare :Maria Elfving; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Gestation; Enterovirus infection; Pediatri; Pediatrics; Children; Type 1 diabetes; Islet autoantibodies;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Förekomsten av typ 1 (insulinberoende) diabetes före 15 års ålder har ökat under de senaste åren (Fig. 1) och barnen är allt yngre vid insjuknandet. Sjukdomen anses vara autoimmun, vilket innebär att kroppens eget immunförsvar angriper de insulinproducerande ?-cellerna i bukspottkörteln. LÄS MER