Sökning: "Maria Carlsson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Maria Carlsson.

 1. 1. Informational support for patients with gynaecological cancer and their families

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Maria Carlsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Oncology; MEDICIN Kirurgi Onkologi; Oncology; onkologi; Oncology; Gynaecological cancer; patient; family; information; education; support; Onkologi; MEDICINE; MEDICIN;

  Sammanfattning : The main purpose of the present thesis was to gain a deeper knowledge and understanding of the informational need by women with gynaecological cancer and their families. The studies evaluate the experience of different kind of information giving; a telephone-help line; a 3 years educational group support programme; and information givings in ordinary care. LÄS MER

 2. 2. Deutsch und Schwedisch im Kontrast. Zur Distribution nominaler und verbaler Ausdrucksweise in Zeitungstexten

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Maria Carlsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Tilda Maria Forselius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sedolärande Mercurius; Then Swänska Argus; Bref Om Blandade Ämnen; Brefwäxling; early periodicals; Spectator-genre; moral weeklies; epistolary form; letters to the editor; letter writing practices; eighteenth century literature; Carl Carlsson [Carleson]; Edvard Carlsson [Carleson]; Olof Dalin [von Dalin]; Carl Christoffer Gjörwell; Catharina Ahlgren; coffee houses in Stockholm; handwritten newspapers; Eva Insenstierna;

  Sammanfattning : The thesis deals with the early press of 'moral weeklies' in Sweden during the period 1730 to 1773, focussing on media technological conditions and the uses of the epistolary form. This genre, which initially followed the pattern of the English Spectator, emerged in the 1730s with nine journals produced in Stockholm. LÄS MER

 4. 4. Topics in Complex Analysis and Operator Theory I. The shift operator on spaces of vector-valued analytic functions II. Fatou-type theorems for general approximate identities III. Preduals of Q_p-spaces

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Marcus Carlsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Qp-spaces; Non-tangential limits; Shift operator; Mathematics; Matematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Del I - "The Shift Operator on Spaces of Vector-valued Analytic Functions" består av tre artiklar som alla handlar om en viss sorts operatorer i Cowen-Douglas klassen med spektrum på enhetsskivan D, eller om man så vill, om operatorn Mz (multiplikation med z) på Hilbert rum H av vektorvärda analytiska funktioner på D. Den första artikeln, "On the Cowen-Douglas class for Banach space operators", tjänar som en introduktion till de senare två artiklarna. LÄS MER

 5. 5. Some Möbius Invariant Spaces of Analytic Functions. Spectrum of the Cesàro Operator

  Detta är en avhandling från Mathematics Centre for Mathematical Sciences Lund University Lund

  Författare :Anna-Maria Persson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Mathematics; Matematik; subdecomposable; Cesàro operator; atomic decompositions; Hankel operators; duality; integral estimates; Möbius invariant spaces of analytic functions; growth estimates;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består sammanlagt av tre vetenskapliga artiklar: I. "Estimates in Möbius Invariant Spaces of Analytic Functions." II. "Preduals of Q_p-spaces and Carleson Embeddings of Weighted Dirichlet Spaces. LÄS MER