Sökning: "Maria Björklund"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Maria Björklund.

 1. 1. Environmental Considerations when Selecting Transport Solutions -A contribution to shippers' decision process

  Detta är en avhandling från Teknisk logistik, LTH

  Författare :Maria Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : Shippers can play a key role in addressing the environmental impact of transport by placing environmental demands on the transports they operate, or in the process of purchasing transport services. Several research studies of shippers’ environmental initiatives regarding transport have been carried out during the last few years. LÄS MER

 2. 2. Purchasing practices of environmentally preferable transport services, Guidance to increased shipper considerations

  Detta är en avhandling från Department of Industrial Management and Logistics, Lund Institute of Technology

  Författare :Maria Björklund; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Technological sciences; Industriell ekonomi; Commercial and industrial economics; Shippers perspective; Logistics Management; Transport services; Green Purchasing; Purchasing; Environment; Teknik; Environmental technology; pollution control; Miljöteknik; kontroll av utsläpp;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling handlar om hur företag visar, och kan visa, miljöhänsyn vid upphandling av godstransporttjänster. Transporter är en starkt bidragande, och växande, faktor till många miljöproblem såsom den förstärkta växthuseffekten och hälsofarliga partiklar i luften. LÄS MER

 3. 3. Hoppets lyrik : Tre diktare och en ny bild av fyrtiotalismen – Ella Hillbäck, Rut Hillarp, Ann Margret Dahlquist-Ljungberg

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Jenny Björklund; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Literature; Ella Hillbäck; Rut Hillarp; Ann Margret Dahlquist-Ljungberg; Maria Wine; Elsa Grave; Erik Lindegren; Karl Vennberg; 1940s; poetry; lyrical modernism; gender; Litteraturvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of the dissertation is twofold: to call attention to three Swedish women poets of the 1940s and to change the image of the Swedish modernist movement of the 1940s as an era of pessimism. During the 1940s lyrical modernism had a definitive breakthrough in Sweden. LÄS MER