Sökning: "Maria Bennich"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Maria Bennich.

 1. 1. Kompetens och kompetensutveckling i omsorgsarbete : Synen på kompetens och lärande – i spänningsfältet mellan samhälleliga förutsättningar och organisatoriska villkor

  Författare :Maria Bennich; Lennart Svensson; Bodil Ekholm; Cecilia Henning; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling med syfte att studera om synen på kompetens är relaterad till lärmiljön och strategier för kompetensutveckling. Parallellt med syftet har jag analyserat och diskuterat kompetensutveckling ur ett samhälleligt och interorganisatoriskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Arbetslöshet, arbetsplatsdemokrati och politiskt deltagande

  Författare :Per Adman; Li Bennich-Björkman; Anders Westholm; Maria Oskarson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political science; political participation; unemployment; workplace participation; political efficacy; workplace democracy; political equality; political activity; Statsvetenskap; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to test two hypotheses about how work affects political participation. The first concerns unemployment, and states that unemployment has strong and negative effects on political activity. LÄS MER

 3. 3. Towards an Indigenised Social Work Practice to Better Address Elder Abuse and Neglect in Uganda

  Författare :Charles Kiiza Wamara; Thomas Strandberg; Maria Bennich; Gillian (Jill) Manthorpe; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elder abuse; Aging; Indigenous social work; Social Work; Older people; Ubuntu; indigenization; Indigenised social work; Uganda;

  Sammanfattning : Understanding and addressing elder abuse in the Global South is complex as it occurs in different contexts and cultures. To be fully grasped and addressed, this problem demands indigenised theories, concepts, and models ooted in the people’s cultures and worldviews. LÄS MER

 4. 4. Engineering Equality? : Assessing the Multiple Impacts of Electoral Gender Quotas

  Författare :Pär Zetterberg; Li Bennich-Björkman; Per Adman; Christina Bergqvist; Anne Maria Holli; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; quotas; gender; women; equality; representation; participation; candidate selection; Latin America; Political science; Statsvetenskap; Statskunskap; Political Science;

  Sammanfattning : The driving question of this compilation thesis is whether quotas for political assemblies represent an effective tool for breaking down gender inequality in the political sphere. To put it differently, focus is on the possibilities for policy-makers to engineer equality. LÄS MER