Sökning: "Maria Askmyr"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Maria Askmyr.

  1. 1. Towards Gene Therapy of Osteopetrosis

    Detta är en avhandling från Department of Molecular Medicine and Gene Therapy, Lund University

    Författare :Maria Askmyr; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; extracellular fluids; Haematology; oc oc mice; osteoclast; hematopoietic stem cells; Hematologi; extracellulära vätskor;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Osteopetros är ett samlingsnamn för en grupp av sjukdomar som påverkar benombildningen i vår kropp. Denna term kan lätt förväxlas med den betydligt vanligare sjukdomen osteoporos (benskörhet). Trots ordens snarlikhet skiljer sig dessa sjukdomar sig avsevärt från varandra. LÄS MER