Sökning: "Margaretha Grahn"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Margaretha Grahn.

 1. 1. Musernas viskningar förr och nu : En studie av det musiska och inriktningen musiskt lärande. En teoretisk analys samt ett empiriskt bidrag från lärarutbildningen

  Författare :Margaretha Grahn; Lars-Ove Dahlgren; Anna-Lena Østern; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; muses; muse-ical; muse-ical learning; aesthetic; artistic; scholarly learning; sensory experiences; talent; Plato; pedagogik; estetik; muserna; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The purpose of the present thesis is twofold; the first part comprises a theoretical analysis of the concept muse-ical in an attempt to describe similarities and differences between the concepts muse-ical and aesthetic and furthermore, to identify the distinguishing features of a muse-ical approach and a muse-icalprogram.The second part of the thesis reports on an empirical study among student teachers who have chosen to study the program Muse-ical Learning. LÄS MER

 2. 2. Kvinnor och moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos

  Författare :Lisa Grahn; Anna Williams; Margaretha Fahlgren; Lina Sjöberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sara Lidman; moderskap; moderskapsstudier;

  Sammanfattning : Licentiatavhandlingen undersöker skildringen av moderskap i Sara Lidmans Jernbaneepos (1977–1999), en romanserie i sju delar. I centrum för sviten står ett stort manligt kodat modernitetsprojekt – att ta järnvägen till Västerbotten. LÄS MER