Sökning: "Margaretha Foglé-Hansson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Margaretha Foglé-Hansson.

  1. 1. Acute Otitis Media. Aspects of diagnosis and prophylaxis

    Detta är en avhandling från Foglé-Hansson, Margaretha

    Författare :Margaretha Foglé-Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; diagnosis; Acute otitis media; Infections; prophylaxis; Infektioner; Otorhinolaryngology; auditive system and speech; audiology; Otorinolaryngologi; audiologi; hörsel- och talorganen;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Akut mellanöreinflammation (akut otitis media, AOM) är en av barnaålderns vanligaste sjukdomare och en av dem som oftast föranleder antibiotikabehandling. De flesta barn får bara någon enstaka AOM, men cirka 5% av dem som insjuknar drabbas sedan av upprepade infektioner (s.k. LÄS MER