Sökning: "Margareta Revera"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Margareta Revera.

 1. 1. Gods och gård 1650-1680 : Magnus Gabriel De la Gardies godsbildning och godsdrift i Västergötland. 1

  Författare :Margareta Revera; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History; Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Herrskapen och den lokala politiken : Eds socken, ca 1650–1900

  Författare :Joakim Malmström; Jan Lindegren; Margareta Revera; Carin Bergström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; Sweden 1650-1900; parish; church; parish assemblies; local gentry; estates; politics and policies; patriarchalism; commercial farming; Historia; Eds socken; herrskap;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the local gentry (herrskapen) in a rural parish, just north of the Swedish capital of Stockholm, in the years 1650–1900. During this period, Sweden was transformed from a traditional agrarian society into an industrial state. LÄS MER

 3. 3. Fäderneslandets antikviteter : Etnoterritoriella historiebruk och integrationssträvanden i den svenska statsmaktens antikvariska verksamhet ca 1600–1720

  Författare :Johanna Widenberg; Maria Ågren; Margareta Revera; Torbjörn Eng; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :History; The National Heritage Board; antiquarians; archaeology; runestones; prehistoric graves; prehistoric monuments; Icelandic sagas; use of history; cultural heritage; The Age of Greatness; state formation; nation-building; nationalism; fatherland; ethnie; ethno-symbolism; Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : The National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet) and Collegium Antiquitatum were established during the seventeenth century to safeguard the historical and antiquarian interests of the Swedish state. The civil servants who worked within these institutions were called antiquarians, and they were given the task of seeking out those ancient remains with which ”the fatherland could be illustrated. LÄS MER

 4. 4. Den statskloka resan : Adelns peregrinationer 1610–1680

  Författare :Ola Winberg; Jan Lindegren; Margareta Revera; Fredrik Thisner; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; 17th century; travel; grand tour; peregrinatio academica; travel journal; state building; education; Leiden; Paris; Rome; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis deals with foreign travel undertaken by the Swedish nobility during the 17th century. The first part contains a close examination of Swedish university orationes on the importance of foreign travel. LÄS MER