Sökning: "Margareta Hydén"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade orden Margareta Hydén.

 1. 1. Våldets onda cirklar : En explorativ undersökning av mäns barndomsupplevelser, maskuliniteter, känslor, våld samt terapeutiska interventioner mot våld

  Författare :Peter M. Jansson; Steven Saxonberg; Christian Kullberg; Pia Bülow; Torsten Blomkvist; Hydén Margareta; Margareta Hydén; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; interdisciplinär; våld; skam; stolthet; maskulinitet; terapi; barn; kvinnor; kritisk realism; Health and Welfare; Hälsa och välfärd;

  Sammanfattning : Avhandlingens överordnade syfte är att utforska möjligheterna för ett integrerat forskningsperspektiv på mäns våld samt exemplifiera hur sådan forskning kan bedrivas. Det konkreta syftet är att öka kunskapen om hur våldsamma mäns barndomsupplevelser, socialisation, maskulinitetskonstruktion och emotioner kan relateras till deras våld mot andra män, mot sig själva och mot kvinnor samt till hur terapeutiska interventioner mot våld kan analyseras och utvecklas i korrespondens med denna kunskap. LÄS MER

 2. 2. Woman battering as marital act : the construction of a violent marriage

  Författare :Margareta Hydén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 3. 3. Perspectives on intimate partner violence, focusing on the period of pregnancy

  Författare :Kerstin E Edin; Ulf Högberg; Lars Dahlgren; Ann Lalos; Margareta Hydén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; spouse abuse; pregnancy; prenatal care; midwifery; process assessment; professional practice; causality; gender identity; personal narratives; professional discourse.; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Målet med denna avhandling var att undersöka partnerrelaterat våld mot kvinnor i Sverige från olika perspektiv och med ett särskilt fokus på graviditetsperioden. Syftet var: 1) att ta reda på barnmorskors erfarenheter, attityder och rutiner angående partnerrelaterat våld mot gravida kvinnor inom mödravården; 2) att utforska hur personer som arbetar inom olika program för våldsbenägna män (inom och utom kriminalvården) talar om manligt och kvinnligt och om partnerrelaterat våld, speciellt i förhållande till graviditet; och 3) att belysa kvinnors erfarenheter av att bli och vara gravid samtidigt som de var utsatta för våld i relationen, samt deras möten med barnmorskorna på mödravårdscentralen. LÄS MER

 4. 4. Online Sexual Behaviours Among Swedish Youth : Characteristics, Associations and Consequences

  Författare :Linda S. Jonsson; Carl Göran Svedin; Margareta Hydén; Cathrine Hamilton-­Giachritsis; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Online; Internet; sexual behaviour; selling sex; sexting; youth; adolescents;

  Sammanfattning : Online sexual behaviours refer to sexual activities where the Internet and/or mobile phone are used. The aims of this thesis were to investigate young people and their experiences of different online sexual behaviours with regard to characteristics, associations and consequences, by using data from a representative sample of 3,503 Swedish youth (m= 18. LÄS MER

 5. 5. To mourn and resist stigma : Narration, meaning-making and self-formation after a parent’s suicide

  Författare :Anneli Silvén Hagström; Margareta Hydén; Ulla Forinder; Robert Neimeyer; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Grief; identity; Internet; narrative; stigma; suicide; theatre; youth; Identitet; Internet; narrativ; självmord; sorg; stigma; teater; ungdomar;

  Sammanfattning : Grief following a parent’s suicide has been called ‘the silent grief’: due to a prevailing stigma connected to suicide as a mode of death, the parent cannot be talked about. This silenced or distorted communication complicates grieving youths’ meaning reconstruction centred on the question of why the parent committed suicide – a question inevitably linked to queries of who the deceased parent was, and that ultimately triggers thoughts about who oneself has become in the light of this experience. LÄS MER