Sökning: "Marcus Ronninger"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Marcus Ronninger.

  1. 1. Genetic studies of non-HLA loci in rheumatoid arthritis : expression and interaction of candidate genes

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

    Författare :Marcus Ronninger; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2012]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : Genetic predisposition is an important contributor in development of human complex diseases, like rheumatoid arthritis (RA). In this thesis work, we present advances for involvement of non-HLA genetic risk factors for RA. LÄS MER