Sökning: "Manizheh Izadi"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Manizheh Izadi.

  1. 1. Structure and function relationships in the PGC-1 family of transcriptional coactivators

    Författare :Manizheh Izadi; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : PGC-1 coactivators are central regulators of several cellular processes, most notably the coupling between energy demands and supply. PGCs activate distinct biological processes in a tissue-specific manner. LÄS MER