Sökning: "Management Consulting"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Management Consulting.

 1. 1. Att förstå rådgivning till småföretagare

  Detta är en avhandling från Academia adacta

  Författare :Anders W Johansson; Växjö universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; Power.; Narrative; Management Literature; Small Firms; Extension Services; Consulting; Advisory Services; Management of enterprises; Företagsledning; management;

  Sammanfattning : "Att förstå rådgivning till småföretagare" is a study concerning aspects on advising small-firm managers. The strategy is to penetrate different aspects of the advisory fundtion in order to understand it better. Three distinct aspects have been chosen. LÄS MER

 2. 2. Arguing for Relevance : Global and local knolwdge claims in management consulting

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Bäcklund; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Business and economics; management consulting; management knowledge; arguments; presentations; globalization; Ekonomi; SOCIAL SCIENCES Business and economics; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi; Business Studies; företagsekonomi;

  Sammanfattning : Management consulting services are often viewed as local in the sense that they are based on knowledge of local conditions, are adapted to those conditions, and build on client interaction. Despite this view, globally active consulting firms continue to increase in number and relative size in national markets. LÄS MER

 3. 3. Rhetorical business – A study of marketing work in the spirit of contradiction

  Detta är en avhandling från Uppsala : Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Nilsson; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ethnography; consulting; professional services; knowledge-intensive services; sophists; argumentation; rhetoric; marketing work; marketing practice; Marketing; rhetorical analysis; Marketing; Marknadsföring; Marketing practice; Marketing work; Rhetoric; Argumentation; Sophists; Knowledge-intensive services; Professional services; Consulting; Ethnography;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English This book investigates marketing work in professional service organizations from a rhetorical perspective. It comes to the conclusion that this work is accomplished by self-reflexive marketers who are reminiscent of the ancient sophists – a diverse group of itinerant advisors whom came to Athens around the fourth century BCE for business reasons. LÄS MER

 4. 4. Communication in Smoking Cessation and Self-management a study at Nurse-led COPD-clinics in Primary Health Care

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

  Författare :Eva Österlund Efraimsson; Högskolan Dalarna.; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Interaktion mellan patient och sjuksköterska på KOL-sjuksköterskemottagning i primärvård.; Chronic obstructive pulmonary disease; Client Language Assessment in Motivational Interviewing; Communication; Consulting Map; Motivational Interviewing Treatment Integrity; Nurse-led clinics; Patient education; Primary health care; Quality of life; Self-management; Smoking cessation.;

  Sammanfattning : ABSTRACTThe general aim of this thesis was to investigate behavioral change communication at nurse-led chronic obstructive pulmonary disease (COPD) clinics in primary health care, focusing on communication in self-management and smoking cessation for patients with COPD.Designs: Observational, prospective observational and experimental designs were used. LÄS MER

 5. 5. Ridkonst, konsultmannaskap och kunnig vägledning

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

  Författare :Helena Innergård; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; HUMANIORA; HUMANITIES; Competent guidance; equestrianism; professional skills; consultant skills; praxis; language-involving actions; judgement; technical consultants; knowledge management; Wittgenstein; Kjell S. Johannessen; analogy; Kunnig vägledning; ridkonst; konsultmannaskap; yrkeskunnande; språkinvolverande handling; handlingsomdöme; praxis; teknikkonsulter; kunskapsförmedling; Wittgenstein; Kjell S. Johannessen; analogi; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : I denna avhandling fördjupas utifrån ett praxisperspektiv på yrkeskunnande begreppet kunnig vägledning genom att undersöka vad analogier från ridkonsten kan säga oss om kunnig vägledning inom teknikkonsultyrket. Som teknikkonsult förväntas du i många fall utöva någon form av ledarskap, eller det jag här kallar kunnig vägledning. LÄS MER