Sökning: "Mana Shams"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Mana Shams.

  1. 1. Microvascular disease in cognitive impairment

    Författare :Mana Shams; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Background: Cerebral small vessel disease has been recognized as the greatest vascular contributor to dementia. Previously, small vessel disease was thought to be part of normal aging. LÄS MER