Sökning: "Malin Tillmar"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden Malin Tillmar.

 1. 1. Det självklara företagandet? : Kvinnors företagande i veterinärprofessionen

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Malin Gawell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Veterinärsektorn har under de två senaste åren fångat riskkapitalbolagens uppmärksamhet som en sektor som är både växande och lönsam. Lönsamheten är kopplad till bland annat den förändrade djurhållningen i Sverige; med en minskning av lantbruksdjur och ökning av sällskapsdjur i kombination med att djurägarna är beredda att lägga allt mer pengar på sina djurs välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Swedish tribalism and Tanzanian agency : preconditions for trust and cooperation in a small-business context

  Författare :Malin Tillmar; Lars Lindkvist; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Trust; cooperation; small business; Tanzania; business development; indigenous institutions; the rules of the game; Samarbete; Sverige; Tanzania; Småföretag; Företagssamarbete; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Small-business cooperation has increasingly been recognized as important for economic development, not only in Sweden but also in developing countries like Tanzania. This dissertation deals with preconditions for horizontal small-business cooperation, taking a point of departure in the literature on trust. LÄS MER

 3. 3. Chefers arbete i äldreomsorgen – att hantera den svårhanterliga omvärlden : Relationen mellan arbete och organisering

  Författare :Hanna Antonsson; Elisabeth Sundin; Malin Tillmar; Stefan Tengblad; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Managers’ work; organising; eldercare; municipalities; public sector; Chefers arbete; organisering; äldreomsorg; kommuner; offentlig sektor;

  Sammanfattning : I avhandlingen beskrivs och analyseras chefers arbete genom att kombinera individuella perspektiv med organisatoriska och samhälleliga perspektiv vilket ger både teoretiska och praktiska implikationerReferensramen är uppbyggd av teorier kring chefers arbete och nyinstitutionell teori av Skandinaviskt slag.Flera metoder kombineras för att fånga komplexiteten i chefers arbete; skuggningar, intervjuer, observationer och dokumentstudier. LÄS MER

 4. 4. Professionsföretagare : I skärningspunkten mellan småföretagande, profession och genus

  Författare :Jenny Appelkvist; Malin Tillmar; Elisabeth Sundin; Lena Högberg; Karin Jonnergård; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Small business ownership; profession; gender; veterinarian; Östergötland County; Småföretagande; profession; genus; veterinär; Östergötland;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen handlar om kvinnors företagande i en profession stadd i förändring. Flera professioner i Sverige, men också internationellt, präglas av en ökad andel kvinnor men även av de strukturella omvandlingar som under 1900-talet lett från ett industri- till ett tjänstesamhälle. LÄS MER

 5. 5. They are so damn grateful : A longitudinal study of how postcolonial attitudes influence the innovation process in social ventures

  Författare :Ruth Brännvall; Monica Lindgren; Anna Wahl; Malin Tillmar; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; social innovation; social entrepreneurship; post-colonialism; co-creation; innovation management; social innovation; socialt entreprenörskap; innovationsledning; postkolonial teori; Industrial Economics and Management; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : This research is a longitudinal study of three start-ups that are aiming at launching innovative products for underserved markets. Prior research has showed that the ability to design services, which support all parties in the processes of value creation and including the customer into creating the experience, becomes a source of competitive advantage for the firm. LÄS MER