Sökning: "Malin Rohlin"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Rohlin.

  1. 1. Att styra i namn av barns fritid : En nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan

    Författare :Malin Rohlin; Professor Jan-Erik Johansson; Stockholms universitet; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Governing in the name of children’s leisure time: A contemporary history of the construction of today’s school-age childcare (fritidshem) in coordination with the schools.The purpose of this study is to provide a perspective on the recent restructuring of the cooperation between schools and school-age childcare in Sweden. LÄS MER