Sökning: "Malin Lindqvist Appell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Lindqvist Appell.

  1. 1. Pharmacogenetic studies of thiopurines focus on thiopurine methyltransferase

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Malin Lindqvist Appell; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE; MEDICIN;

    Sammanfattning : Pharmacogenetics represents the study ofvariability in drug response due to genetic variations. The thiopurines (6-mercaptopurine, 6-thioguanine and azathioprine) are prodrugs which require metabolic transformation to exert effect. LÄS MER