Sökning: "Malin Lövgren"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Malin Lövgren.

 1. 1. Symtom, besvär och tid hos kvinnor och män med lungcancer

  Författare :Malin Lövgren; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Symptoms; distress; delay; health care system; gender; lung cancer; time; embodied time; mixed methods;

  Sammanfattning : Background: Many patients with lung cancer (LC) are diagnosed in late cancer stages, with palliative needs due to symptom burden. Although LC is increasing in women, few studies have focused on gender-related differences in symptoms and other concerns. LÄS MER

 2. 2. Symtom, besvär och tid hos patienter med lungcancer

  Författare :Malin Lövgren; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :symptoms; distress; delay; health care system; gender; lung cancer; time; embodied time; mixed methods;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention” : Att leva med en svårt sjuk förälder som vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

  Författare :Rakel Eklund; Malin Lövgren; Anette Alvariza; Ulrika Kreicbergs; Karin Enskär; Ersta Sköndal Bräcke högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Barn; Barnkonventionen; Delaktighet; Familj; Information; Kommunikation; Närstående; Palliativ vård; Pilotstudie; The Family Talk Intervention; Människan i välfärdssamhället; Palliativ vård; The Individual in the Welfare Society; Palliative Care;

  Sammanfattning : När en förälder i en barnfamilj får en livshotande sjukdom förändras livet för allai familjen. Barn som lever i denna situation rapporterar att de upplever oro och skuld relaterat till förälderns sjukdom. Dessutom har barnen en ökad risk för psykisk ohälsa. LÄS MER