Sökning: "Malin Ekroth"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Ekroth.

  1. 1. Gradient structures in cemented carbides

    Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

    Författare :Malin Ekroth; KTH.; [2000]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER