Sökning: "Malin Broberg Olsson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Malin Broberg Olsson.

  1. 1. Parents of Children with Intellectual Disabilities

    Författare :Malin Broberg Olsson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
    Nyckelord :Intellectual disabilities; parents; depression; sense of coherence; risk and resistance factors;

    Sammanfattning : Saknar abstract.... LÄS MER